Ambulancia Čeľustnej Ortopédie

MUDr. Soňa Majerníková, Poliklinika Karlova Ves